Viettel Telecom – Nhà cung cấp
dịch vụ di động, internet, truyền hình và giải pháp CNTT

Dịch vụ di động

F190

190.000 đồng/tháng

9Gb

tốc độ cao

F140

140.000 đồng/tháng

8Gb

tốc độ cao

F120U

120.000/30 ngày

7Gb

tốc độ cao

F120

120.000/30 ngày

7Gb

tốc độ cao

12F90

1.080.000/12 tháng

60Gb

tốc độ cao

6F90

540.000/ 6 tháng

30Gb

tốc độ cao

Internet

Internet Doanh nghiệp

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Câu hỏi thường gặp

Phản ánh góp ý

Video hướng dẫn