Gói cước data

F190

190.000 đồng/tháng

9Gb

tốc độ cao

F140

140.000 đồng/tháng

8Gb

tốc độ cao

F120U

120.000/30 ngày

7Gb

tốc độ cao

F120

120.000/30 ngày

7Gb

tốc độ cao

12F90

1.080.000/12 tháng

60Gb

tốc độ cao

6F90

540.000/ 6 tháng

30Gb

tốc độ cao

3F90

270.000/90 ngày

15Gb

tốc độ cao

F90U

90.000/30 ngày

5GB

tốc độ cao

F90

90.000/30 ngày

5GB

tốc độ cao

F70

70.000/30 ngày

3Gb

tốc độ cao

V199

199.000/30 ngày

180Gb

tốc độ cao

V150

150.000/30 ngày

120Gb

tốc độ cao

.
.
.
.
error: Content is protected !!