Gói cước data

XL90

90.000/30 ngày

9Gb

tốc độ cao

XL50

50.000/tháng

5GB

tốc độ cao

ECOD10

10.000/tháng

500Mb/tháng

tốc độ cao

ECOD20

20.000/30 ngày

1.5 Gb

tốc độ cao

ECOD50

50.000/30 ngày

3Gb/30 ngày

tốc độ cao

Mimax450

450.000/6 tháng

30Gb/6 tháng

tốc độ cao

Umax300

300.000/30 ngày

30Gb/30 ngày

tốc độ cao

Mimax200

200.000/30 ngày

15Gb/30 ngày

tốc độ cao

Mimax125

125.000/30 Ngày

8Gb/30 ngày

tốc độ cao

Mimax90

90.000/30 ngày

5Gb/30 ngày

tốc độ cao

MIMAX70

70.000/30 ngày

3Gb/30 ngày

tốc độ cao

Mimaxsv

50.000đ

5Gb/30 ngày

tốc độ cao

.
.
.
.
error: Content is protected !!