Gói cước data

Chi tiết đầy đủ

tốc độ cao

ST30K

30.000Đ/7 Ngày

7Gb/ 7 Ngày

tốc độ cao

ST90K

90.000/30 ngày

30Gb

tốc độ cao

ST10K

10.000đ/1ngày

2Gb

tốc độ cao

ST15K

15.000/3 ngày

3Gb

tốc độ cao

ST5K

5.000đ/ngày

500MB

tốc độ cao

.
.
.
.
error: Content is protected !!